<<
Autobedrijf Meurrens Lubbeek

Garantie

De technologie van de Volkswagen-voertuigen, hun betrouwbaarheid en de constante verbetering van de kwalificatie en knowhow van de Volkswagen-organisatie, laat ons toe u verschillende waarborgen van lange duur aan te bieden.

 • Mobiliteitsgarantie
 • Waarborgen op de wagen
 • Waarborg op herstelling

De Volkswagen waarborgen zijn geldig bij alle Volkswagen Service Partners in Europa

Mobiliteitsgarantie

Om te genieten van de mobiliteitsgarantie dienen de onderhoudsbeurten en de herstellingen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant of de Volkswagen richtlijnen binnen de Volkswagen-organisatie.

De Mobiliteitsgarantie weerspiegelt het vertrouwen dat wij hebben in de betrouwbaarheid van onze wagens en van de kwaliteit van de service die verleend wordt door de Volkswagen Service Partners.

Onbeperkt in tijd en kilometer, blijft zij geldig gedurende de volledige levensduur van de wagen.

Dit heeft als doel de nadelige gevolgen te beperken die kunnen voortvloeien uit een plotse panne die de immobilisatie van het voertuig tot gevolg heeft.

De volgende kosten worden gedekt door de Mobiliteitsgarantie :

de depannage van de wagen 24u op 24 en 7 dagen op 7
indien nodig het afslepen naar de Volkswagen Service Partner van uw keuze. Behalve bij een lekke band of in het buitenland (dichtsbijzijnde Volkswagen Service Partner)
een vervangwagen, met een maximum van 3 dagen.
of, als alternatief voor de vervangwagen, een hotel overnachting, inclusief ontbijt, voor alle inzittenden van de wagen.
de kosten voor taxi, trein of bus met een max. van 80 €

Waarborgen op de wagen

Om te genieten van de fabriekswaarborgen dienen de onderhoudsbeurten en de herstellingen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant of de Volkswagen richtlijnen.

2 jaar op de wagen, zonder kilometerbeperking

Alle kosten van onderdelen en uurloon zijn te onzen laste, wanneer uw Volkswagen een constructiefout zou vertonen tijdens de eerste twee jaar na levering.

3 jaar op de verf van het koetswerk

Wanneer binnen de drie jaar volgend op de levering van uw Volkswagen, de lak een fout zou vertonen, wordt hieraan verholpen, voor zover de wagen na ongeval hersteld werd volgens de Volkswagen-normen.

12 jaar tegen doorroesten

Met doorroesten verstaan wij het roesten van de wagen van binnen naar buiten. Mocht dit het geval zijn binnen de 12 jaar na de datum van levering, dan zullen wij de kosten voor de herstelling hiervan volledig ten laste nemen.


Waarborg op herstelling

2 jaar op alle gefactureerde herstellingen (onderdelen en uurloon)

Op alle herstellingen met originele onderdelen uitgevoerd door een Volkswagen Service Partner, wordt 2 jaar waarborg gegeven.

Openingsuren

  • maandag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • dinsdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • woensdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • donderdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • vrijdag
   8:00 12:00
   13:00 18:00
  • zaterdag
  • zondag
Autobedrijf Meurrens Lubbeek Momenteel zijn we gesloten
Bekijk onze openingsuren